HOT LINE : 081-866-4626 pakorn.novel@gmail.com

บริษัท โนเวล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เกิดขึ้นโดยการรวมตัวของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมหลายแขนง โดยสิ่งที่บริษัทฯ ของเราได้ตระหนักและให้ความสำคัญมากที่สุดคือ คุณภาพของงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการด้านวิศวกรรม เราได้ดำเนินการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหารวมถึงการสร้างสรรผลงานด้านวิศวกรรมให้กับลูกค้ามากมายและยาวนานกว่า 10 ปี

ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา นั่นเป็นเพราะเรายึดมั่นในมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมคำนึงถึงความต้องการและความคุ้มค่าด้านการลงทุนของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยลูกค้าสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพในระบบการทำงานของเรา ซึ่งจะครอบคลุมในทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง ไปจนถึงการบริการหลังการขาย

เราขอตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้า ด้วยความภูมิใจ และยินดีอย่างยิ่งที่จะมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และที่สำคัญที่สุด เราขอให้คำมั่นว่า เราจะพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทุกคน เพื่อที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้า และบริการที่ดีสุดจากเรา